Source: http://www.softinterface.com/MD/Document-Comparison-Software.htm

Uporedite Fajlove sa Diff Doc

Uporedite Fajlove sa 'Diff Doc'

(Sveobuhvatni alat poređenja dokumenata)

'Diff Doc' product logo. The comprehensive document comparison tool.

Zahtevate brzo i tačno upoređenje dokumenata, a sada to možete i da imate. 'Diff Doc' je snažan, a ipak lak za korišćenje i upoređenje fajlova/foldera i upoređenje korisnosti. Koristite ga da uporedite fajlove svih tipova uključujući MS Word/Excel/PowerPoint, PDF, RTF, Text, HTML, XML, DOCX i više. Naše upoređenje korisnosti radi na taj način da celi softver bi trebalo da bude -- tačan, brz, jednostavan i pristupačan.

Download document comparison software now
(Windows 7,Vista,XP,2000,NT,ME,98,95 etc..)

Nezavisno od editora koji koristite (MS Word, Excel, Wordpad, Notepad, etc.), samo ubacite originalni, modifikovani fajl, stisnite Refresh dugme Compare Files (ili F5), i document upoređenje će stići veoma brzo. Kao dodatak, možete uporediti foldere da bi ste tačno videli koji su se fajlovi promenili pre nego što uradite detaljnu komparaciju fajlova.

 Pogledajte  online video. Movie Demonstration of Document Comparison Software

'Diff Doc' vam može pokazati razlike u fajlovima na dva različita načina, 'All In One', or 'Side By Side'. Oba pogleda imaju svoje prednosti, i promena među njima je laka, jer se vrši samo klikom miša (or F6). Na kraju, ima velika količina vrste izveštaja i mogućnosti dostupnih ya deljenje razlika na koje ste naišli u pretraživanju.

Ovo je najbolji način za upoređenje dokumenata koji nikada niste probali....sve do danas!  Kliknite ovde da bi ste prebacili kopiju i dobili svoju besplatnu probnu verziju

Potrebno vam je više detalja? Kiknite ovde da bi ste videli potpunu dokumentaciju.  Lista karakteristika i kratak pregled korisnosti sledi u nastavku.

 

'Diff Doc' karakteristike

 
 • Uporedite dokumenta MS Word (DOC, DOCX etc), Excel, PDF, Rich Text (RTF), Text, HTML, XML, PowerPoint, ili Wordperfect i zadržite formatiranje.

 • Izaberite bilo koji oblik bilo kog dokumenta (fajla) i onda ga uporedite sa bilo kojim oblikom istog dokumenta u različitom dokumentu (fajlu).

 • Upoređenje slovo za slovo, reč za reč. Pogledajte sve do samog slova šta se u rečenici menija.

 • Uporedite bilo koje dokumente sa bilo kojim dokumentima (npr. Uporedite PDF sa Word dokumentom).

 • Oba 'Side By Side' i 'All In One' različita stanovišta su podržana.

 • Promenite boje i formatiranje korišćenjem opcije podvlačenja promena u dokumentu.

 • Integrisan u Explorer Shell (Windows Explorer, Desktop, Find In Files itd. ) za brzo upoređenje. Koristite Desni klik miša da pokrenete funkciju.

 • Lako se krećite kroz razlike u fajlu pomoću Next (F7), Previous (Shift+F7) itd. opcija za navigaciju. Ili koristite spisak u okviru niže da bi ste direktno otišli na željenu razliku.

 • Paragraf razlike su navedene sa mnogo detalja.

 • Uporedite tekst iz bilo koje aplikacije tako što će te koristiti seckanje i prebacivanje u 'Diff Doc'.

 • Sačuvajte sve fajlove u DOC, Text, RTF ili HTML formatu.

 • Detaljni HTML izveštaj sada je moguće ostvariti tako što ćete odštampati i poslati rezultat brzo. Oba i Side By Side i All In One imaju karakteristike koje se koriste za upoređivanje izveštaja.

 • Text i Comma Delimited izveštaju su takođe dostupni.

 • Prvo uporedite foldere, a onda brzo pogledajte koji fajlovi su različiti i uporedite ih brzo, sa samo jednim klikom miša.

 • Kompatibilan je sa WorldDox, i sa bilo kojim dokumentom koji ima softver koji podržava treću stranu kroz aplikaciju upoređivanja putem komandne linije. Kliknite ovde za detalje.

 • Može se prilagoditi svim jezicima.

 • Pokrenite ga sa Komandne Linije ili napravite svoje sopstveno rešenje koristeći ActiveX COM interface (dostupan po upitu).

 

Korišćenje ‘Diff Doc’ za upoređenje dokumenata

Korišćenje 'Diff Doc' je jednostavno kao kopiranje ili prebacivanje (ili napajanje) fajlova u aplikaciju, onda stisnete "Show Differences" dugme (ili F5). Naravbo, postoji nekoliko mogućnosti i karakteristika o kojima se mora raspraviti da u potpunosti možete iskoristiti sve mogućnosti 'Diff Doc”.

Postoje tri glavne tabele sa programima: "compare documents software logo Compare Files", "file comparison software - options button Compare Options" i "file compare report options button Report Options". Svaka opcija je objašnjena u nastavku.

compare files software logo  Upoređenje fajlova

U okviru 'Compare Files' opcije imaćete najviše stavki koje će vas zanimati. Postoje 3 (ili najviše 4) prozora urednika koji su prikazani. Dva glavna urednika, na koje se sve odnosi, su "Original editor" i "Modified editor" (Napomena: možete ih sakriti tako što će te pritisnuti F8). Urednicima koji su nalistani malo niže obraćamo se sa 'Diff urednik/ci. U okviru diffurednika razlike između Original i Modified urednika su ažurirane i prikazane u programu.

Prvi korak upoređenja jeste da obezbedite oba, i Original i Modified urednike, bilo da ćete odabrati fajlove, kopirati ili prebaciti podatke, ili ćete sastaviti novi tekst. Koritite File meni da bi ste prebacili fajlove, ili stavite miš preko fajla koji želite da prebacite u okviru Windows Explorer, i onda sa desnim klikom na miša prikažite sadržaj menija. Kopiranje i prebacivanje je različito kod različitih programa. Ipak, u većini slučajeva, samo podvlačenje ili prelaženje preko teksta i zatim stiskanje CTRL-C će kopirati tekst na Windows Clipboard. Da biste prebacili, samo kliknite na Original ili Modified tekst prozor, i onda pritisnite CTRL-V.

Jednom kada Original i Modified urednici budu imali informacije za upoređenje pritisnite refresh dugme PDF Comparison (ili F5). Razlika između Original i Modified urednika će onda biti prikazana na Diff editor(ima). Možete stopirati proces upoređenja ako stisnete dugme za prekid Diff PDF Files u meniju.

'Diff Doc' će koristiti bojene kodove i po difoltu formatirati tabelu koja se nalazi malo niže. Možete promeniti ove stavke koje su podvučene pomoću 'Compare Options'\View tabele. 

Boja Značenje
Promenjeno Došlo je do promene. Originalan tekst je sada prikazan kao crven, bold, sa trakom, dok je Modified tekst prikazan sa bold crvenim.
Dodato Dodatak Originalnom dokumentu se dogodila. Prikazano je sa bold zelenim.
Obrisano Brisanje iz Originalnog dokumenta se dogodilo. Prikazano je sa bold plavom i sa crtom preko fonta.

Kako su naglašene razlike (uobličavano)

Navigcija kroz pronađene razlike (F7, Shift-F7)

Jednom kada se osveži pogled na razlike, i makar jedna razlika se pronađe mora se koristiti pregled navigacije. Tabela pokazuje moguće/dostupne komande:

Dugme Svrha
compare files review button, jump to first difference Ctrl-Shift-F7 Preskoči na prvu razliku

compare files review button, go to previous difference  Shift-F7

Preskoči na predhodnu razliku.

file comparison review button, jump to next difference  F7

Preskoči na sledeću razliku

compare files review button, jump to last difference  CTRL-F7

Preskoči na poslednju razliku

compare files review button, jump to specific difference  F4

Preskoči na razliku koju odredite vi sami

There is also a drop down list box in the toolbar which can be used to jump to a specific difference.

Razlike u pregledima (F6)

Poslednje dugme u meniju će prikazati razlike između "All In One" i "Side By Side" pogleda. Tipično, pregled literarnog teksta će pre biti za "Side By Side" pregled. Menjanje pogleda takođe vam daje mogućnost uvida u to kako podvlačenje reči stvarno funkcioniše.

compare files software create report button Kreiranje izveštaja (F2)

"Report" dugme (ili F2) će napraviti izveštaj kao " Report Options" tabela. Možete takođe sačuvati ili odštampati bilio koji editorijal korišćenjem desnog klika na mišu, ili odabrati editor sa levim klikom na miša i onda otići u fajl meni.

file comparison swap original and modified button Swap Text u okviru Master i Source (F9)

Swap text dugme (ili F9) će odneti tekst u okvire Original i Modified editore i zameniti ih, pa onda odmah osvežiti diff pregled. 

file comparison options button Opcije upoređivanja

Compare PDF Files "Opcije upoređivanja” imaju mnogo stavki, ali su najvažnije one koje su dole prikazane:

Podešavanja Opis
Ignore Case Ignorišite da li karakteri pisani malim ili velikim slovima kada upoređujete
Ignoriše prazan prostorIgnoriše karaktere praznog prostora Tabs, spaces itd. će biti ignosisani kada se upoređuje
Ignore Empty Lines Ignorišite linije koje su potpuno prazne kada radite upoređenje fajlova. Karakteri bele boje će učiniti da linija ne bude prazna.
Beep When Done Kada se podesi, čuće se jači sistemski zvuk, isto i kada se završi upoređenje fajla.
Remove formatting Da bi se uradilo čisto upoređenjeteksta, proverite opcije da bi se uklonili svi formatirani fajlovi u toku procesa upoređenja dokumenata.
Letter by letter comparison Upoređujte prateći slovo, ako nije moguće, onda reči.

 

diff file create report button Opcije izveštaja

Pritiskajući F2 dobijate odmah izveštaj nakon što je upoređenje završeno. Tab "Compare PDF Files Opcija izveštaja" Vam omogućava da selektujete vrstu i stil kreiranog izveštaja.  Postoje četiri vrste izveštaja:: MS Word, HTML, Text, and Comma Delimited. MS Word stil izveštavanja ima najviše detalja, i ima opcije koje određuju šta tačno želite u svom izveštaju. HTML rizveštaji dodatno imaju opciju određivanja da li želite "All In One" ili "Side By Side" pregled. 

Štampanje i slanje izveštaja elektronskom poštom

Kada satavite izveštaj, prikazan je u određenoj aplikaciji. DOC je prikazan u Word i HTML izveštaji se prikazuju u pretraživaču, koji imaju mogućnost čuvanja, štampanja i slanja elektronskom poštom (pogledajte meni fajla). Drugi izveštaji se mogu prikazati u Notepad, što se može odštampati, promeniti ili sačuvati.

Copyright 2015